GOS Plaza Orta Mahallesi, Kaptan?derya Caddesi No:6/3 34880 Kartal/?stanbul
+90 216 377 06 53 info@goslojistik.com

GOS Lojistik olarak 1995 y?l?ndan itibaren, 25 y?ll?k tecrbemizle siz de?erli m?terilerimize; M?teri memnuniyeti, Sorumluluk bilinci, Srekli geli?im, Duyarl? ynetim, H?zl?-Gvenilir ve Kaliteli hizmet, ?nsana-topluma ve evreye duyarl? anlay??, bizi biz yapan temel Vizyonumuzdur.

GOS Lojistik; 1995 y?l?nda ?stanbul da kurulan uluslararas? lojistik firmas?d?r. Kurulu?undan itibaren sektre getirdi?i yeniliklerle hizmet kalitesini geli?tiren GOS Lojistik, geen 25 y?l ierisinde faaliyetlerini ?stanbul, ?zmir, Mersin ve Adana ba?ta olmak zere Trkiyenin belli ba?l? tm ?ehirlerine yaym?? ve lojistik organizasyonlar?n? gerekli e?itimlerden geen uzman ekibiyle, hizmet kalitesinin s?n?rland?r?lamaz bir m?teri hakk? oldu?unu benimseyerek m?terilerine en iyiyi sunmay? hedeflemi?tir.

Bu do?rultuda, uluslararas? hava, kara, denizyolu ta??mac?l???, depolama ve da??t?m hizmetlerini ISO Kalite belgeleri ile taland?rarak hizmetlerini ba?ar?yla srdrmektedir.

 

 

 

Vizyonumuz

M?teri memnuniyeti, Sorumluluk bilinci, Srekli geli?im, Duyarl? ynetim, H?zl?-Gvenilir ve Kaliteli hizmet, ?nsana-topluma ve evreye duyarl? anlay??, bizi biz yapan temel Vizyonumuzdur.

Misyonumuz

Misyonumuz, siz de?erli i? ortaklar?m?za beklentilerinin zerinde ok e?itli ta??ma hizmetleri sunan, lkesine ve topluma katk? sa?layan alan?nda nc Lojistik kurulu?lar?ndan biri olmakt?r.

Tarihemiz

1995 Y?l?nda ?kt???m?z bu yolda 25 y?l? geride b?rakman?n gururu ierisindeyiz. 25 y?lda M?terilerimizin gvenini ve hizmeti sa?lad?k

De?erlerimiz

Drstlk ve ?effafl?k Sorumluluk al??anlar?n ve M?terilerin Memnuniyeti Yerel Kltrlere Sayg? evreye Duyarl?l?k Sosyal Sorumluluk Bilinci

KALİTELİ VE PROFESYONEL H?ZMETLER?M?Z

Kara Ta??mac?l???

Gos Lojistik, karayolu lojistik hizmeti ile Yurt ii komple,grupaj,teminatl? ta??ma; depolama,gmrkleme; toplama ve depolama organizasyonu, kap?dan kap?ya tam hizmet anlay???yla eksiksiz yapmaktad?r.

Deniz Yolu Ta??mac?l???

1995 y?l?nda kurmu? oldu?umuz GOS Lojistik olarak Deniz Yolu ta??mac?l??? ile yeni bir yap?lanmaya imza atm??t?r. GOS LOJ?ST?K, operasyonlar?n? kiralad??? gemiler yoluyla gerekle?tirmektedir.

Hava Ta??mac?l???

Geni? acente a??m?z sayesinde dnyan?n her noktas?ndan her noktas?na havaliman? veya kap? teslimi havayoluta??mac?l??? hizmetleri veriyoruz.

GOS NAKL?YAT VE LOJ?ST?K

Referanslarımız