GOS Plaza Orta Mahallesi, Kaptan?derya Caddesi No:6/3 34880 Kartal/?stanbul
+90 216 377 06 53 info@goslojistik.com

De?erlerimiz

  • Drstlk ve ?effafl?k
  • Sorumluluk
  • Hesap Verilebilirlik
  • Rekabet ve Adalet
  • Yarat?c?l?k ve Mkemmeliyet
  • E?itlik ve Gvenirlik
  • al??anlar?n ve M?terilerin Memnuniyeti
  • Yerel Kltrlere Sayg?
  • evreye Duyarl?l?k
  • Sosyal Sorumluluk Bilinci