GOS Plaza Orta Mahallesi, Kaptan?derya Caddesi No:6/3 34880 Kartal/?stanbul
+90 216 377 06 53 info@goslojistik.com

Kalite Politikam?z

GO LOJ?ST?K' olarak geli?en ve gncel teknolojileri kullanarak, m?teri beklentilerini a?arak kar??layan, kolay sat?n al?nabilir ve kullan?labilir, gvenilir rnleri geli?tirir, retir ve sat?? sonras? hizmet veriyoruz.

  Kalite ynetim sistemimizin ISO 9001 standard?n?n gereklerini yerine getirecek ?ekilde dokmante edilerek, belgelendirilme srekli iyile?tirilmekteyiz.

Kalite felsefesini esas alarak, tak?m ruhu ierisinde ?irket ve birim hedeflerine ula??lmas?, 

?? srelerimizin zde?erlendirme sreci ile gzden geirilerek, performans?m?z? geli?tirecek nleyici yakla??mlar?n belirlenmesi, 

Srekli iyile?tirme yakla??m? do?rultusunda tm srelerimizdeki verimlili?in uluslararas? dzeyde rekabet edebilecek seviyeye ykseltilmesi, 

Yeniliki ve yarat?c? yakla??mlar?n cesaretlendirilmesi, teknik ve davran??sal yetkinlikleri art?racak e?itimler gerekle?tirilmektedir.

evre, ?? Sa?l??? ve Gvenli?i Ynetim Sistemleri ile birlikte btnle?ik bir ?ekilde yneterek, dayan?kl? tketim sektrnde kalite a?s?ndan ncl?mzle rnek bir kurulu? olmak iin tm gcmzle al???r?z.