GOS Plaza Orta Mahallesi, Kaptan?derya Caddesi No:6/3 34880 Kartal/?stanbul
+90 216 377 06 53 info@goslojistik.com

Tarihemiz

1995 Y?l?nda ?kt???m?z bu yolda 25 y?l? geride b?rakman?n gururu ierisindeyiz.

25 y?lda M?terilerimizin gvenini ve hizmeti sa?lad?k

ok al??t?k kaliteden hizmetten drstlkten dn vermedik

Sizlere hi mahup olmad?k bundan sorada daha ok al??acag?z sizlere lay?k olmak ad?na 

Goslojistik